การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 20 ก.ย. 2562 เวลา14:10:53
เปิดดู: 75 ครั้ง
สำเนาหนังสือราชการ
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 18 ก.ย. 2562 เวลา16:51:31
เปิดดู: 159 ครั้ง
การระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. พ.ศ. 2562
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 12 ก.ย. 2562 เวลา17:38:27
เปิดดู: 506 ครั้ง
ส่งมอบและรับครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 10 ก.ย. 2562 เวลา14:49:00
เปิดดู: 450 ครั้ง
การตรวจรับครุภัณฑ์
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 02 ก.ย. 2562 เวลา15:15:30
เปิดดู: 464 ครั้ง
สำเนาหนังสือราชการ
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 29 ส.ค. 2562 เวลา10:10:07
เปิดดู: 404 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลเงินเดือน(สลิปเงินเดือน) ข้าราชการบำนาญ พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา10:52:07
เปิดดู: 636 ครั้ง
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 23 ส.ค. 2562 เวลา08:56:28
เปิดดู: 492 ครั้ง
การเบิกจ่ายเงินค่าสื่อ วัสดุอุปกรณ์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 21 ส.ค. 2562 เวลา08:44:40
เปิดดู: 353 ครั้ง
การเบิกจ่ายเงินค่าสื่อ วัสดุอุปกรณ์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 21 ส.ค. 2562 เวลา08:44:13
เปิดดู: 339 ครั้ง
ส่งสำเนาหนังสือ
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 21 ส.ค. 2562 เวลา08:37:22
เปิดดู: 221 ครั้ง
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี2562 ครั้งที่ 871
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 19 ส.ค. 2562 เวลา14:46:03
เปิดดู: 363 ครั้ง
สำเนาหนังสือราชการ
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 19 ส.ค. 2562 เวลา14:45:01
เปิดดู: 239 ครั้ง
ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านเหล่านาดี
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 06 ส.ค. 2562 เวลา10:14:54
เปิดดู: 338 ครั้ง
โอนเปล่ียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 766
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 24 ก.ค. 2562 เวลา09:49:22
เปิดดู: 354 ครั้ง
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 575,716
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 12 ก.ค. 2562 เวลา13:59:48
เปิดดู: 523 ครั้ง
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี2562ครั้งที่ 702
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 08 ก.ค. 2562 เวลา16:01:26
เปิดดู: 371 ครั้ง
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี2562ครั้งที่ 702
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 08 ก.ค. 2562 เวลา16:00:38
เปิดดู: 384 ครั้ง
ขอตรวจสอบข้อ
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 08 ก.ค. 2562 เวลา11:01:05
เปิดดู: 479 ครั้ง
สำเนาหนังสือราชการ
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 08 ก.ค. 2562 เวลา10:52:01
เปิดดู: 436 ครั้ง
 
ค้นพบ 362 รายการ First  Previous    Next  Last