VTR สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนเเก่นเขต 1

บริการของเรา รูปแบบออนไลน์

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ประจำปี 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข้อมูลพื้นฐาน
  โครงสร้าง
  ข้อมูลผู้บริหาร
		• ข้อมูลผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาน่วยงาน
          • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
  ข้อมูลการติดต่อ
          • ติดต่อเรา
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง HTML
 การประชาสัมพันธ์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
          • เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ | จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ออนไลน์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  Q & A (คำถามที่พบบ่อย Question And Answer)
          • กระดานข่าว  | แชท messenger
  Social Network
          • เว็บไซต์ : www.kkzone1.go.th
          • Facebook : สพป.ขอนแก่น เขต 1
          • YouTube : สพป.ขอนแก่น เขต 1
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
          • นโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDA 
		
การดำเนินงาน
 แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม และการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     • ปีงบประมาณ 2565
การปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มอำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนหน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มงานกฎหมายและคดีกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     • กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มอำนวยการ
 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     • ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ สพป.ขก.1 ปีงบประมาณ 2565
 E-Service
     • ระบบ AMSS++ (ระบบรับส่งหนังสือราชการออนไลน์)ระบบบริหารสินทรัพย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบ E-money (ระบบสลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)ระบบตรวจวัดด้านสุขภาพการเงินโรงเรียน(หน่วยตรวจสอบภายใน) ออนไลน์บริการลงนามถวายพระพร ออนไลน์แจ้งซ่อม ออนไลน์จองห้องประชุม ออนไลน์
		 

นโยบาย จุดเน้น

นโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของสพป.ขอนแก่น เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล BIG DATA


152 แห่ง

โรงเรียนในสังกัด

23,934 คน

นักเรียนในสังกัด

1,838 คน

ครูในสังกัด

บริการ รูปแบบออนไลน์

ภารกิจผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ-ประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ AMSS+

ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม (วPA) เมื่อ:22 ก.ย. 2566 เวลา10:35:00 122

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเสมาสดุดี เมื่อ:22 ก.ย. 2566 เวลา10:22:18 77

ประกาศ ผลการสรรหาและคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2567 เมื่อ:14 ก.ย. 2566 เวลา09:56:58 285

แจ้งประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 เมื่อ:14 ก.ย. 2566 เวลา09:53:31 195

ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น (OBEC AWARDS) เมื่อ:14 ก.ย. 2566 เวลา09:47:39 161

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนในสังกัด เมื่อ:12 ก.ย. 2566 เวลา18:18:22 303

ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนในสังกัด เมื่อ:12 ก.ย. 2566 เวลา18:14:23 144

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566 เมื่อ:12 ก.ย. 2566 เวลา16:46:20 1910

ซักซ้อมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการฯ เมื่อ:08 ก.ย. 2566 เวลา12:50:22 295

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ เมื่อ:08 ก.ย. 2566 เวลา08:44:32 439

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) กลุ่ม 10   ที่ ศธ 04025/3697   เมื่อ 24 ก.ย. 2566

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) กลุ่ม 9   ที่ ศธ 04025/3697   เมื่อ 24 ก.ย. 2566

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) กลุ่ม 8   ที่ ศธ 04025/3697   เมื่อ 24 ก.ย. 2566

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) กลุ่ม 7   ที่ ศธ 04025/3697   เมื่อ 24 ก.ย. 2566

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) กลุ่ม 6   ที่ ศธ 04025/3697   เมื่อ 24 ก.ย. 2566

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) กลุ่ม 5   ที่ ศธ 04025/3697   เมื่อ 24 ก.ย. 2566

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) กลุ่ม 4   ที่ ศธ 04025/3697   เมื่อ 24 ก.ย. 2566

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) กลุ่ม 3   ที่ ศธ 04025/3697   เมื่อ 24 ก.ย. 2566

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) กลุ่ม 2   ที่ ศธ 04025/3697   เมื่อ 24 ก.ย. 2566

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) กลุ่ม 1   ที่ ศธ 04025/3697   เมื่อ 24 ก.ย. 2566

จดหมายข่าว โรงเรียนในสังกัด

กลุ่มฯที่ 1 บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ กลุ่มฯที่ 2 ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี กลุ่มฯที่ 3 โคกสี ศิลา หนองตูม กลุ่มฯที่ 4 ลำน้ำชี กลุ่มฯที่ 5 ท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง กลุ่มฯที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กลุ่มฯที่ 7 โรงเรียนสนามบิน กลุ่มฯที่ 8 อ.บ้านฝางโซนเหนือ กลุ่มฯที่ 9 อ.บ้านฝางโซนใต้ กลุ่มฯที่ 10 อ.พระยืน

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 1
ตำบล บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 2
ตำบล ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 3
ตำบล โคกสี ศิลา หนองตูม
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 4
ลำน้ำชี
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 5
ตำบล ท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 7
โรงเรียนสนามบิน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 8
อ.บ้านฝางโซนเหนือ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 9
อ.บ้านฝางโซนใต้
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 10
อ.พระยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัด
ข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆของโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1

บ้านดอนยาง| บ้านโนนม่วง | บ้านศิลา | บ้านหนองกุงวิทยาคาร | บ้านหนองหิน บ้านเต่านอ  บ้านห้วยชัน | หนองไผ่มอดินแดง | บ้านดงพอง | ชุมชนบ้านพรหมนิมิต | บ้านโคกแปะ  | บ้านโคกสีวิทยาเสริม  | บ้านเลิง | บ้านหนองไหลหนองบัวทอง | บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ | บ้านหนองหัววัว  | บ้านหนองบัวน้อย  | หนองตูมหนองงูเหลือมโคกท่า, บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
บ้านผือ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)| พระคือหนองโพธิ์วิทยา | บ้านเลิงเปือย | บ้านหนองแสงโคกน้อย | บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย | บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา | บ้านบึงเนียมบึงฉิมใคร่นุ่น | บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ | บ้านกุดกว้างประชาสรรค์  | บ้านสะอาด host สพป.ขก.1   | บ้านดอนบม | บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา | บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง | บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)  | บ้านหนองขามประชาบำรุง  | บ้านกอก |  บ้านโคกฟันโปง
 บ้านดอนช้าง |  บ้านดอนหญ้านาง |  บ้านป่าสังข์หนองฮีบ้านป่าเหลื่อม  |  บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยาบ้านดอนหันวิทยาสาร  |  บ้านโนนเขวาบ้านโนนตุ่นประชาบำรุงบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ชุมชนบ้านท่าพระบ้านท่าพระเนาว์บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหินบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง)บ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี3)บ้านหนองแวงบวรวิทย์บ้านห้วยเตยพัฒนาบ้านทองหลางบ้านหว้าเหล่าโพนทองบ้านหนองคูบ้านเหล่านาดี/เหล่านางาม

กลุ่มเครือข่ายคุณภาพพัฒนาการศึกษาที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

กลุ่มเครือข่ายคุณภาพพัฒนาการศึกษาที่ 7 โรงเรียนสนามบิน (เว็บไซต์หลัก)

บ้านโคกกว้าง | โคกงามวิทยาคารบ้านคำหญ้าแดงบ้านโนนค้อบ้านแก่นเท่าโคกใหญ่ประชารัฐวิทยาดอนหันประชารัฐศึกษาสระแก้วราษฎร์บำรุง  | บ้านบะยาว | บ้านโสกม่วงดอนดู่ชุมชนบ้านหนองบัวบ้านนาฝายนาโพธิ์บ้านป่าหวายบ้านโสกแต้บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด |
โนนฆ้องวิทยาคาร | พงษ์ภิญโญ 2บ้านหินตั้งหนองอีเลิงห้วยหว้าวิทยาคมชุมชนบ้านฝางไตรมิตรวิทยาคารบ้านค้อบ้านแดงราษฎร์สามัคคี | หนองชาดพิทยาคม | หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์บ้านกระเดื่องแก่นเท่าพัฒนศึกษาบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวหินกองวิทยาบ้านหนองคลองบ้านวังโพน  |

จัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่าย รายงานการเงินและงบประมาณ

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
05 กันยายน 2566 เวลา16:10:11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
05 กันยายน 2566 เวลา10:38:33
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
...
25 สิงหาคม 2566 เวลา15:44:33
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
...
25 สิงหาคม 2566 เวลา09:23:17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
21 สิงหาคม 2566 เวลา10:38:29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
จำนวนรายการทั้งหมด 400 หน้า 1/80 First  Previous    Next  Last

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
22 สิงหาคม 2566 เวลา13:14:54
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
...
03 สิงหาคม 2566 เวลา10:50:51
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566
...
20 มิถุนายน 2566 เวลา14:02:02
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
...
23 พฤษภาคม 2566 เวลา13:01:01
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566
...
26 เมษายน 2566 เวลา14:15:25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566
...
จำนวนรายการทั้งหมด 50 หน้า 1/10 First  Previous    Next  Last

รายงานงบทดลอง

เมื่อ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา16:19:23 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา16:18:54 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา14:06:25 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566
เมื่อ 10 เมษายน 2566 เวลา16:01:58 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566
เมื่อ 13 มีนาคม 2566 เวลา13:47:46 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

รายงานผลการเบิกจ่าย

เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา09:44:49 โดย:การเงิน
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นไตรมาส 4
เมื่อ 07 กันยายน 2565 เวลา10:17:33 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ 2565
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา13:16:08 โดย:การเงิน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา17:23:50 โดย:การเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา12:52:09 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

บริการ รูปแบบออนไลน์

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

E-MIS ระบบริหารจัดการศึกษา

School MIS

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ระบบโปรแกรม SET

Obec-Center

แสดงแผนที่ตั้ง และ Facebookแฟนเพจ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ที่ตั้ง

ติดตามที่ Facebook