ผลงานวิชาการ

ที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 การพัฒนารูปแบบการบริหารงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
14 ธันวาคม 2565 50/สพป.ขอนแก่น เขต 1 ห้ามลบ ผลงานวิชาการ
225 ดาวน์โหลด