เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2565

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

022 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุปี2565

ดาวน์โหลด คลิกO22 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ.pdfที่นี่