เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2564

รายงานประจำปีการบริหารงานบุคคล

ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี2563 ซึ่งแสดงผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อยา่งน้อยประกอบด้วยผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัมนาทรัพยาบุคคล

ดาวน์โหลด คลิกO28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี63.pdfที่นี่