เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานและเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ดาวน์โหลด คลิกO24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี.pdfที่นี่