เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ดาวน์โหลด คลิกO20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี63.pdfที่นี่