เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2564

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ดาวน์โหลด คลิกO19รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ปี2564.pdfที่นี่