เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2564

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด คลิกO34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกภาษาไทย.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกภาษาจีน.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกภาษาลาว.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกภาษาอังกฤษ.pdfที่นี่