เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2564

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลพื้นฐาน -> 02 ข้อมูลผู้บริหาร
คำอธิบาย เข้าหน้าหลัก สพป.ขอนแก่น เขต 1 ข้อมูลผู้บริหารจะปรากฏให้ทราบที่หน้าแรก ถัดจากป้ายประชาสัมพันธ์ลงมา

ดาวน์โหลด คลิกO2ข้อมูลผู้บริหาร.pdfที่นี่