เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2564

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 อย่างน้อยประกอบด้วย สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

 

ดาวน์โหลด คลิกO12 รายงานผลการดำเนินงานปี2563.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกSAR2562.pdf.pdfที่นี่