ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ ผู้บริหารเขต
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางวิไลวรรณ  รักสนิท
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
08 5004 5884
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายสิทธิชัย เขจรไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:kroopanuwat@gmail.com
โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิโครงสร้าง

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

2563 |2562 |2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
โครงการ
TEPE Online
TEPE Online

ค่ายลูกเสือแก่นนคร

เว็บไซต์ FaceBook
ทุนการศึกษา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
Link สำคัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
ร้านค้าโรงเรียน(Demo) สินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการ
WP Woo| PrestaShop | OSCOM Phoenix
เกียรติบัตรออนไลน์
กลุ่ม 10 พระยืน | งานมหกรรมวิชาการ 2563
Admin Login

      นักการภารโรงเป็นบุคคลไร้ความสามารถ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หมวดหมู่ ติดต่อเรา
นักการภารโรง โรงเรียนบ้านป่าหวาย ตำบลป่าหวายนั่ง กลุ่มฯ8 เป็นบุคคลที่ไร้ความสามารถ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ฟังคำสั่งผู้อำนวยการในการทำงาน ไม่รักษาทรัพย์สินของทางโรงเรียน เอาทรัพย์สินโรงเรียนไปเก็บที่บ้านเป็นของตัวเอง เป็นบุคคลที่ติดสุราเรื้อรังจึงแจ้งให้ดำเนินการดทษทางวินัยร้ายแรง
ผู้แต่ง :นายนวม อาจมนตรี_banpawai@gmail.com
เมื่อ :2021-01-19 15:36:03
ลิงค์ :?data=webboard

โดย: คนนอกจ้า จากไอพี: [49.229.218.15] เมื่อ:19 มีนาคม 2564 เวลา13:57:07
แหม๋...ก้นะ
ตอบด่วน

โดย *5 ตัวอักษรขึ้นไป

คำถาม : ไก่ 7 ตัวมีกี่ขา