ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ ผู้บริหารเขต
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายโอภาส  โคตา

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
โทร. 08 4272 6358
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นางวันทนา ฤทธิยูง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือง 

โทร : 0831503919

Email : onethana1997@gmail.com

 

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:kroopanuwat@gmail.com
โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิโครงสร้าง

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

2563 |2562 |2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
โครงการ
TEPE Online
TEPE Online

ค่ายลูกเสือแก่นนคร

เว็บไซต์ FaceBook
ทุนการศึกษา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
Link สำคัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
ร้านค้าโรงเรียน(Demo) สินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการ
WP Woo| PrestaShop | OSCOM Phoenix
เกียรติบัตรออนไลน์
กลุ่ม 10 พระยืน | งานมหกรรมวิชาการ 2563
Admin Login

      งานมหกรรมวิชาการ 2563 หมวดหมู่ ติดต่อเรา
งานมหกรรมวิชาการ 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1 >กลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์-ประกาศผล >การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี ลำดับที่ 17 ไม่มีชื่อครูผู้สอน คือ นางสาวจรัญญา จันดา
ผู้แต่ง :นางสาวจรัญญา จันดา_riamkitty334@gmail.com
เมื่อ :2020-10-22 10:02:04
ลิงค์ :?data=webboard

โดย: นางละเอียด จันทร์พุธ จากไอพี: [125.25.85.20] เมื่อ:05 พฤษภาคม 2564 เวลา14:15:33
งานมหกรรมวิชาการ2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 ไม่มีชื่อครูผู้สอน คือ นางละเอียด จันทร์พุธ
โดย: ผู้ดูแลระบบ จากไอพี: [10.10.1.1] เมื่อ:24 ตุลาคม 2563 เวลา11:00:08
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วครับ คุณครูนางสาวจรัญญา จันดา https://www.kkzone1.go.th/cetificate_online/mahakum63/cert_export_kk1.php?type=teacher&result_id=1222
ตอบด่วน

โดย *5 ตัวอักษรขึ้นไป

คำถาม : 1 ไร่มีกี่งาน