GIS เส้นทางไปโรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียนเพื่อการบริหาร
GIS ทุกโรงเรียนในสังกัด
สิ่งก่อสร้าง ทุกโรงเรียน
สารสนเทศนักเรียน สพฐ.

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

กระดานข่าว

Smart Obec E-Office
 
 
ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ รองผอ.เขต

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
093-4705608
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1

กำกับ ดูแล
  1.น่วยตรวจสอบภายใน
2.กลุ่มกฏหมายและคดี
3.กลุ่มนโยบายและแผน
4.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  5.กำกับ ดูแล กลุ่มเครือข่ายที่ 5,6,7และ10
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายเพ็ชรัตน์ อ่างยาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ
มือถือ 0894223765

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:kroopanuwat@gmail.com
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

2562 |2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
โครงการ
TEPE Online
TEPE Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
support@kkzone1.go.th
info@kkzone1.go.th
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
ข้อมูลสารสนเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Opera
Safari
Google Chrome
FireFox
Microsoft Edge
 
ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ เรื่อง อ่าน
8173 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
เมื่อ 28 มี.ค. 2562 เวลา:10:37:59 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ปักหมุด
2951
8791 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนและเยาวชนดีเด่น/เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563
เมื่อ 23 ส.ค. 2562 เวลา:14:45:51 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8
8789 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21
เมื่อ 23 ส.ค. 2562 เวลา:14:36:39 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
42
8788 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
เมื่อ 23 ส.ค. 2562 เวลา:14:34:12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
38
8787 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14
เมื่อ 23 ส.ค. 2562 เวลา:14:17:22 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
38
8786 การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อ 23 ส.ค. 2562 เวลา:08:56:28 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
173
8785 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่าง ปี พ.ศ. 2562
เมื่อ 22 ส.ค. 2562 เวลา:15:30:39 กลุ่มบริหารงานบุคคล
142
8784 ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อบุคคลดีเด่นเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูน
เมื่อ 22 ส.ค. 2562 เวลา:15:30:11 กลุ่มบริหารงานบุคคล
134
8783 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมกฎหมาย
เมื่อ 22 ส.ค. 2562 เวลา:15:29:15 กลุ่มบริหารงานบุคคล
200
8782 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
เมื่อ 22 ส.ค. 2562 เวลา:14:49:57 กลุ่มบริหารงานบุคคล
238
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...


   
ผู้ตรวจราชการ Cluster 12 ตรวจติดตามประเมินผล สพป.ขอนแก่น เขต 1

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 51 ครั้ง
เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 เวลา16:02:41

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 126 ครั้ง
เมื่อ 12 สิงหาคม 2562 เวลา13:35:40

อบรมทำหลักสูตรต้านทุจริตกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ หลักสูตร 4

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 91 ครั้ง
เมื่อ 10 สิงหาคม 2562 เวลา15:29:06

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp Turbo

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 98 ครั้ง
เมื่อ 10 สิงหาคม 2562 เวลา15:22:52

อบรมการใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline รุ่นที่ 2

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 121 ครั้ง
เมื่อ 08 สิงหาคม 2562 เวลา17:01:22

อบรมการใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline รุ่นที่ 1

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 92 ครั้ง
เมื่อ 08 สิงหาคม 2562 เวลา16:43:49

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
19 สิงหาคม 2562 เวลา06:46:02
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างกระเป๋าผ้าพร้อมพิมพ์ลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
19 สิงหาคม 2562 เวลา06:45:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเสียงห้องประชุม 72 ปีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
19 สิงหาคม 2562 เวลา06:45:02
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
19 สิงหาคม 2562 เวลา06:44:13
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงซ่อมรถ
...
19 สิงหาคม 2562 เวลา06:41:31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายแบลคดอป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
จำนวนรายการทั้งหมด 113 หน้า 1/23 First  Previous    Next  Last

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
06 สิงหาคม 2562 เวลา07:54:10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
...
28 มิถุนายน 2562 เวลา07:47:56
สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ปีงบประมาณ 2562...
03 กรกฎาคม 2562 เวลา04:25:46
สรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2561...
18 มิถุนายน 2562 เวลา22:14:38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561...
18 มิถุนายน 2562 เวลา22:14:54
สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2562...
จำนวนรายการทั้งหมด 6 หน้า 1/2 First  Previous    Next  Last

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร สพป.ขก.1 มุงสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

|

ปฏิญญาเขต สุจริต (4ภาษา)Zero TOLERANCE (4 Language)

กลุ่มฯที่ 1 บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ
(12-14กพ62) การนิเทศ ติดตาม และเสนอแนะ การอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา09:23:25
โดย:รร.บ้านหินลาดวังตอ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ6 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 2 ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี
ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์
เมื่อ 22 สิงหาคม 2562 เวลา15:21:31
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 วัน ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 3 โคกสี ศิลา หนองตูม
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
เมื่อ 22 สิงหาคม 2562 เวลา15:20:45
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 วัน ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 4 ลำน้ำชี
วันแม่แห่งชาติ 2562
เมื่อ 16 สิงหาคม 2562 เวลา18:23:02
โดย:โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ7 วันs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 5 ตำบลท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง
กิจกรรมวันปัจฉิมโรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน วันอังคารที่ 26 มีค 62
เมื่อ 28 มีนาคม 2562 เวลา09:58:34
โดย:รร.บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ5 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และพัฒนาระบบสารสนเทศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
เมื่อ 22 สิงหาคม 2562 เวลา15:00:47
โดย:คุณครูยุพิน โพธิ์ทอง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 วัน ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 7 โรงเรียนสนามบิน
อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และพัฒนาระบบสารสนเทศ
เมื่อ 22 สิงหาคม 2562 เวลา15:14:51
โดย:ครูแก่น
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 วัน ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 8 อ.บ้านฝางโซนเหนือ
สพป.ขก.1 จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปี 2562
เมื่อ 22 สิงหาคม 2562 เวลา15:20:18
โดย:Admin 8
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 วัน ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 9 อ.บ้านฝางโซนใต้
โครงการ"ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน"
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา17:25:49
โดย:โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 10 อ.พระยืน
 บันทึกคำรับรอง 2562 กลุ่ม 10 พระยืน
เมื่อ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา20:04:41
โดย:ผู้ดูแลระบบ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ28 วันs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 11 (ขยายโอกาสตะวันออก)
เต้าหู้!! ประโยชน์ไม่ธรรมดา
เมื่อ 15 ตุลาคม 2561 เวลา22:49:15
โดย:ผอ.ภานุวัฒน์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ10 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มฯที่ 12 (ขยายโอกาสตะวันตก)
 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านม่วง
เมื่อ 07 มิถุนายน 2561 เวลา15:48:10
โดย:โรงเรียนบ้านม่วง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 ปี ผ่านมา]

ตรวจสอบการชำระเงิน ชพค. ชพส.

กลุ่มงานภายใน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

กลุ่มอำนวยการ
อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์

เมื่อ 22 สิงหาคม 2562 เวลา07:00:17
โดย:สมคิด เมืองสอน
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 วัน ผ่านมา]
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ช่องทางร้องเรียน / ร้องทุกข์

เมื่อ 30 ธันวาคม 2558 เวลา04:10:52
โดย:
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ4 ปีs ผ่านมา]
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาครู โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

เมื่อ 09 กันยายน 2561 เวลา14:33:44
โดย:K
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ12 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การนิเทศ ติดตามตามประเด็นการนิเทศร่วมประจำเดือนมิถุนายน 2562

เมื่อ 06 มิถุนายน 2562 เวลา08:47:18
โดย:นิเทศโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทอง โดย ศน.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 เดือนs ผ่านมา]
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ปฎิทินตรวจสอบภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562

เมื่อ 04 กรกฎาคม 2562 เวลา06:58:53
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการค่ายทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข ด้วยหลักคุณธรรม ปีการศึกษา 2561

เมื่อ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา06:56:10
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ

เมื่อ 18 ธันวาคม 2561 เวลา08:49:17
โดย:ณิชชารีย์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ8 เดือนs ผ่านมา]
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
ติดตามเร่งรัดงบประมาณการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน

เมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา08:22:48
โดย:พัสดุ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 เดือน ผ่านมา]
กลุ่มไอซีที
กลุ่มdlictลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณปลายทางDLTV

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา08:17:33
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ6 เดือนs ผ่านมา]
 
กลุ่มงานกฎหมายและคดี
โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ(e-payroll)

เมื่อ 14 มีนาคม 2561 เวลา07:34:21
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 ปี ผ่านมา]
 
แนวทางการปฏิบัติงาน

ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

http://esan67.sillapa.net/


เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1
Automatically enable HTTPS on your website with EFF's Certbot, deploying Let's Encrypt certificates.
https://certbot.eff.org/lets-encrypt/centos6-apache.html