ข่าวประชาสัมพันธ์จาก โรงเรียน
    ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียนที่แจ้งเข้ามายังเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมไปกระทั่งการส่งข่าวเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ชื่อเรื่อง:กีฬาสีโรงเรียน โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 (แก่งน้ำต้อน)
เปิดดู: 7 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:พร้อมแล้วเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 (แก่งน้ำต้อน)
เปิดดู: 64 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม #เหรียญทองแดงระดับประเทศ ปี 2560

โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 (แก่งน้ำต้อน)
เปิดดู: 65 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:พร้อมแล้วเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โดย :โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 (แก่งน้ำต้อน)
เปิดดู: 58 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่1/2560

โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 102 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:กีฬาภายในโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร

โดย :โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
เปิดดู: 172 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:หมอลำสินไซน้อยสาวะถีไป กทม.

โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 198 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:กิจกรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการป้องปรามภัยจากยาเสพติด ร.ร.บ้านวังโพน

โดย :ร.ร.บ้านวังโพน
เปิดดู: 225 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

โดย :แก่นเท่าพัฒนศึกษา
เปิดดู: 193 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการมหกรรมสุขภาพ2560

โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 208 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:สาวะถีศึกษา ป.6 /2560 ศึกษาแหล่งเรียนรู้

โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 204 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนสาวะถี

โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 199 ครั้ง
 
ค้นพบ 155 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร