เพิ่มข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1(กรุณาใช้Web browser ChromeหรือFireFox)
หากโพสข้อมูลไปแล้ว ขอให้รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ไม่เกิน 24 ชม. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หรือต้องการขึ้นด่วนแจ้ง 084-6001711 ครับ
ชื่อเรื่อง   โรงเรียน/ศูนย์เครือข่าย
รายละเอียด:support post text by Chrome ,Firefox Only
สถานที่
ภาพตัวอย่าง
แนบไฟล์ภาพ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ไม่เกิน 30 ภาพ
ขนาดไม่ควรเกิน 1024x768ครับ
ระบบจะแสดงผลที่ 1000 X 600