ข่าวประชาสัมพันธ์จาก โรงเรียน
    ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ชื่อเรื่อง:พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 87 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการสัมมนาการเพิ่มศักยภาพครูตำรวจ D.A.R.E. รุ่นที่ 7

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 33 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 16 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:นักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1 ตัวแทนแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 120 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:กลุ่มลำน้ำชี ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 53 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:กลุ่มบ้านฝางใต้ ประชุมการปรับผลสัมฤทธิ์ O-Net

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 41 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:อบรมเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 30 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 10 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหิน

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 46 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติ ปฏิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 37 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนกู่

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 89 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวปฏิญญาต่อต้านการทุจริต

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 68 ครั้ง
 
ค้นพบ 280 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร