ข่าวประชาสัมพันธ์จาก โรงเรียน
    ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่สาม เดือนมีนาคม ๒๕๖๒

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 59 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่หนึ่ง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 152 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:สอบแข่งขันวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ รอบสอง ระดับประเทศ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 165 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน “พระยืนเกมส์”

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 154 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชุมชี้แจงเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๒

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 103 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ ๖

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 163 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรม “คูนล้านดอกไปออกเสียงเลือกตั้ง ส.ส.”

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 139 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่สี่ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 70 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 สอบคัดเลือกพนักงานราชการ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 188 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชุมทางไกล VDO Conference ข้อปฏิบัติเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 114 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่สาม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 95 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชุมวางแผนพัฒนาการนิเทศติดตามสถานศึกษา

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 209 ครั้ง
 
ค้นพบ 427 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร