ข่าวประชาสัมพันธ์จาก โรงเรียน
    ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ชื่อเรื่อง:กลุ่มพัฒนาเครือข่ายที่ 4 พัฒนาการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 50 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 12/2561

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 81 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ปฏิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 37 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การพัฒนารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 68 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 43 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนช้าง

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 36 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเหล่านางาม

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 31 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การแข่งขันกีฬา-กรีฑากลุ่มเครือข่ายคุณภาพที่ 2

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 10 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปอ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 14 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคำบอน

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 10 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โรงเรียนสนามบินจัดพิธีฉลองโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 20 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 83 ครั้ง
 
ค้นพบ 217 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร