ข่าวประชาสัมพันธ์จาก โรงเรียน
    ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ชื่อเรื่อง:ประชุมยกร่างประกาศฯว่าด้วยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 53 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการเสริมสร้างคุณชีวิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 164 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:อบรมคณิตศาสตร์ด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาของนักเรียน

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 175 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ชาว สพป.ขอนแก่น เขต 1 ต้อนรับ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 คนใหม่

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 290 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 114 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 180 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:สพฐ. – เอพีฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 260 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการค่ายทักษะชีวิต ป้องกันปัญหายาเสพติด “ปัญหาเด็กไทย หยุดยั้งภัยยาเสพติด ด้วยหลักปฏิบัติธรรม”

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 229 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2560

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 347 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:อบรมการใช้สื่อการสอนคำศัพท์ประโยคพื้นฐาน ประจำปี 2560

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 265 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 261 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 162 ครั้ง
 
ค้นพบ 150 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร