ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คำค้นเพิ่มเติม
ชื่อเรื่อง:จดหมายข่าว สพป.ขอนแก่น เขต 1

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 67 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 12 ม.ค. 2564
ชื่อเรื่อง:จดหมายข่าว สพป.ขอนแก่น เขต 1

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 67 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 12 ม.ค. 2564
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่สอง เดือนมกราคม 2564

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 51 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 12 ม.ค. 2564
ชื่อเรื่อง:ประชุมทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนแประชุมทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองละโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 54 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 12 ม.ค. 2564
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่หนึ่ง เดือนมกราคม 2564

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 82 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 4 ม.ค. 2564
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่สี่ เดือนธันวาคม 2563

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 108 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 28 ธ.ค. 2563
ชื่อเรื่อง:ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 100 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 25 ธ.ค. 2563
ชื่อเรื่อง:การแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน “ศิลาเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2563

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 115 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 23 ธ.ค. 2563
ชื่อเรื่อง:การแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน “ลำน้ำชีเกมส์” ปีการศึกษา 2563 รอบชิงชนะเลิศ

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 160 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 18 ธ.ค. 2563
ชื่อเรื่อง:การแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน “กลุ่มพระยืนเกมส์ 2020” รอบชิงชนะเลิศ

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 126 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 18 ธ.ค. 2563
ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 อบรมเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ประจำปี 2563

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 125 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 15 ธ.ค. 2563
ชื่อเรื่อง:ประเพณีรำลึกชาตกาล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ประจำปี 2563

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 144 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 9 ธ.ค. 2563
 
ค้นพบ 638 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร