ข่าวประชาสัมพันธ์จาก โรงเรียน
    ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ชื่อเรื่อง:ประชุมการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 141 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 17 มิ.ย. 2563
ชื่อเรื่อง:ผู้ตรวจราชการติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID 19

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 132 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 15 มิ.ย. 2563
ชื่อเรื่อง:รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 891 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 15 มิ.ย. 2563
ชื่อเรื่อง:คณะผู้ตรวจราชการ สพฐ. ติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 200 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 5 มิ.ย. 2563
ชื่อเรื่อง:ตลาดนัดวิชาการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ปีการศึกษา 2562

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 498 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 2 มี.ค. 2563
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่หนึ่ง มีนาคม 2563

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 436 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 2 มี.ค. 2563
ชื่อเรื่อง:คัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบสอง ระดับประเทศ

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 344 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 2 มี.ค. 2563
ชื่อเรื่อง:การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ประจำปีการศึกษา 2562

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 433 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 2 มี.ค. 2563
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่สาม กุมภาพันธ์ 2563

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 303 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 17 ก.พ. 2563
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์ 2563

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 289 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 4 ก.พ. 2563
ชื่อเรื่อง:ร่วมพิธี “วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2563

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 307 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 18 ม.ค. 2563
ชื่อเรื่อง:พิธีงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ.2563

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 354 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 18 ม.ค. 2563
 
ค้นพบ 553 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร