ข่าวประชาสัมพันธ์จาก โรงเรียน
    ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ชื่อเรื่อง:ตลาดนัดวิชาการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ปีการศึกษา 2562

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 253 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 2 มี.ค. 2563
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่หนึ่ง มีนาคม 2563

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 171 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 2 มี.ค. 2563
ชื่อเรื่อง:คัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบสอง ระดับประเทศ

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 127 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 2 มี.ค. 2563
ชื่อเรื่อง:การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ประจำปีการศึกษา 2562

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 208 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 2 มี.ค. 2563
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่สาม กุมภาพันธ์ 2563

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 149 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 17 ก.พ. 2563
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์ 2563

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 151 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 4 ก.พ. 2563
ชื่อเรื่อง:ร่วมพิธี “วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2563

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 188 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 18 ม.ค. 2563
ชื่อเรื่อง:พิธีงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ.2563

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 235 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 18 ม.ค. 2563
ชื่อเรื่อง:ประชุมเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปี 2562

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 194 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 18 ม.ค. 2563
ชื่อเรื่อง:นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนม่วง ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 242 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 14 ม.ค. 2563
ชื่อเรื่อง:นักเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 156 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 14 ม.ค. 2563
ชื่อเรื่อง:นักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย :ประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 182 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 14 ม.ค. 2563
 
ค้นพบ 549 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร