ข่าวประชาสัมพันธ์จาก โรงเรียน
    ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ชื่อเรื่อง:Countdown O-Net (อีก 26 วัน ยก O-Net สูงกว่าประเทศ )

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 140 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชุมเตรียมการจัดสอบ O-Net

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 86 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ปฐมนิเทศก์ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 160 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 137 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การแข่งขันกีฬาสามัคคี ประจำปี 2560

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 80 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงานการประกวดแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 83 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:พิธีลงนามข้อตกลงในการจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 64 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาการศึกษาฯ ปี พ.ศ.2561

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 69 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 61 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:งานมหกรรมการศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 47 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:พุธเช้าข่าว สพฐ.

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 24 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชุมหัวหน้าหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2560

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 443 ครั้ง
 
ค้นพบ 167 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร