ข่าวประชาสัมพันธ์จาก โรงเรียน
    ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ชื่อเรื่อง:ครูอนุบาลขอนแก่นพัฒนาตนเองด้วยสื่อดิจิทัลในยุค Thailand 4.0

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 33 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการสร้างจิตสำนึกจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 35 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2561

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 36 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ตรวจติดตามเรียนร่วมโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 55 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเลิง

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 46 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ตรวจติดตามเรียนร่วมโรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 39 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงพอง

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 47 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ตรวจติดตามเรียนร่วมโรงเรียนบ้านหนองหิน

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 30 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพกลุ่มโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 20 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:สพป.ขอนแก่น เขต 1 อบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รุ่นที่ 1

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 96 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:กลุ่มเครือข่ายบ้านฝางเหนือประขุมเสริมสร้างความเข้มแข็งคุณภาพการศึกษา

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 82 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชุมชี้แจงการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 86 ครั้ง
 
ค้นพบ 321 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร