ข่าวประชาสัมพันธ์จาก โรงเรียน
    ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ชื่อเรื่อง:ยาดมตราโป๊ยเซียน มอบจักรยาน “สองล้อเพื่อน้อง” ปีที่ 2

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 59 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 23 พ.ค. 2562
ชื่อเรื่อง:แถลงข่าวเดินวิ่งการกุศล “สพป.ขอนแก่น เขต 1 มินิมาราธอน เพื่อน้อง ครั้งที่ 1”

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 88 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 23 พ.ค. 2562
ชื่อเรื่อง:อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 142 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 14 พ.ค. 2562
ชื่อเรื่อง:อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 119 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 14 พ.ค. 2562
ชื่อเรื่อง: เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่สอง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 117 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 14 พ.ค. 2562
ชื่อเรื่อง:อบรมโครงการพัฒนาจิต ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 131 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 14 พ.ค. 2562
ชื่อเรื่อง:ประชุมคณะกรรมการเตรียมอบรมการศึกษาเรียนรวม ประจำปี 2562

โดย :กลุุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 137 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 8 พ.ค. 2562
ชื่อเรื่อง:VDO conference รับฟังนโยบายจากเร่งด่วนจาก สพฐ.

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 140 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 8 พ.ค. 2562
ชื่อเรื่อง:อบรมโครงการสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 117 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 8 พ.ค. 2562
ชื่อเรื่อง:ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 82 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 8 พ.ค. 2562
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่ห้า เดือนเมษายน ๒๕๖๒

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 118 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 29 เม.ย. 2562
ชื่อเรื่อง:ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมิน ITAS

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 128 ครั้ง
โพสเมื่อวันที่: 26 เม.ย. 2562
 
ค้นพบ 451 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร