ข่าวประชาสัมพันธ์จาก โรงเรียน
    ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ชื่อเรื่อง:บริษัทนิสชิน ประเทศไทยมอบอุปกรณ์สนับสนุนการทำงาน

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 64 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชุมคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบ Tele Conference

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 88 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่สองเดือนพฤศจิกายน

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 49 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:คัดเลือกนักเรียนพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทย์คณิตฯ รอบที่ 1

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 56 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:รวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น ปี 61

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 74 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชุมการบริหารงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 (4)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 72 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 82 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชุมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (3)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 86 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (2)

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 54 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 81 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 64 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายน

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 38 ครั้ง
 
ค้นพบ 362 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร