ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 10


เมื่อ [2012-07-07 09:41:39]
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 10 คนที่สนใจสามารถเข้าตรวจสอบหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่างเลยนะครับ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 10
ในระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2555

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง  http://upload.ksp.or.th/ksptest/download/ksptest10-01.pdf

ที่มา:http://upload.ksp.or.th/ksptest/index_th.php