สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 03 กันยายน 2563 โดยประชาสัมพันธ์

ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มอบหมายให้         นายบุญเย็น  โหว่สงคราม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สัญญาณดาวเทียม ของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  โดยมี นางสารภี  ประจันตะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและให้ความรู้ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาที่รับผิดชอบและดูแลอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) ปลายทาง ผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 99 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์บัณฑิต จันทร์พุฒ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น และคณะ ณ หอประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเฟี้ยฟาน) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

 

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/965/ประชุมการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV.htm
เปิดชมแล้ว : 143 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร