สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 02 กันยายน 2563 โดยประชาสัมพันธ์

2 กันยายน 2563 ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เป็นประธานในพิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมี นายบุญเย็น  โหว่สงคราม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม สามารถนำการพัฒนาหลักสูตร พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการต่อไป ระยะเวลาในการพัฒนาระหว่างวันที่ 2 – 20 กันยายน 2563 จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาจำนวน 76 คน  ณ ห้องประชุมโรงแรมวีวิช อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/963/การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา .htm
เปิดชมแล้ว : 153 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร