สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : อบรมการจัดทำทะเบียนสินทรัพย์และการตรวจสอบพัสดุ รุ่นที่ 2
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 26 กรกฎาคม 2563 โดยประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 อบรมปฏิบัติการจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ และการตรวจสอบพัสดุประจำปีสำหรับสถานศึกษา  รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนสินทรัพย์และการตรวจสอบพัสดุประจำปีของสถานศึกษา ให้สามารถถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม คือครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา รุ่นที่ 2 จำนวน 78 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 ท่าน คือ นายสุคนธ์ วิจิตรกุลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง,นางนิชาภัทร วรรณปะเก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ระยะเวลาอบรม 1 วัน ณ หอประชุม 72 ปี    ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/944/อบรมการจัดทำทะเบียนสินทรัพย์และการตรวจสอบพัสดุ รุ่นที่ 2.htm
เปิดชมแล้ว : 123 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร