สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : อบรมการจัดทำทะเบียนสินทรัพย์และการตรวจสอบพัสดุประจำปีสำหรับสถานศึกษา รุ่นที่ 1
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 25 กรกฎาคม 2563 โดยประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1มอบหมาย นายรังสฤษฎ์  ธนะภูมิชัย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ และการตรวจสอบพัสดุประจำปีสำหรับสถานศึกษา  รุ่นที่ 1 โดยมี นางวิมลพรรณ  พยัคฆกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนสินทรัพย์และการตรวจสอบพัสดุประจำปีของสถานศึกษา ให้สามารถถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม คือครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา รุ่นที่ 1 จำนวน 78 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 ท่าน คือ นายสุคนธ์ วิจิตรกุลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง และนางนิชาภัทร วรรณปะเก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ระยะเวลาอบรม 1 วัน ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1067x800

1200x800

1200x800

1067x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

1200x800

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/943/อบรมการจัดทำทะเบียนสินทรัพย์และการตรวจสอบพัสดุประจำปีสำหรับสถานศึกษา รุ่นที่ 1.htm
เปิดชมแล้ว : 117 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร