สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ รุ่นที่ 1
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 25 กรกฎาคม 2563 โดยประชาสัมพันธ์

ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 รุ่นที่ 1 โดยมี นายบุญเย็น       โหว่สงคราม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน ร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนนำหลักคุณธรรมไปเป็นฐานในการดำเนินชีวิตทั้งในสำนักงาน สถานศึกษา ครอบครัวและชุมชน รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 116 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์ประสานงานที่ 1- 4 และบุคลากรในสำนักงาน เมื่อวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2563  รวม 3 วัน  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น 

1200x800

1067x800

1200x800

1067x800

1067x800

1200x800

1067x800

1067x800

1200x800

1067x800

1067x800

1067x800

1067x800

1067x800

1067x800

1067x800

1200x800

1067x800

1200x800

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/941/โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ รุ่นที่ 1.htm
เปิดชมแล้ว : 99 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร