สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 17 มิถุนายน 2563 โดยประชาสัมพันธ์

16 มิถุนายน 2563  ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1, ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล, ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา     (ก.ต.ป.น.)  ประจำปี 2563 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

6000x4000

1477x1108

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/933/ประชุมการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ ก.ต.ป.น..htm
เปิดชมแล้ว : 141 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร