สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ผู้ตรวจราชการติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID 19
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 15 มิถุนายน 2563 โดยประชาสัมพันธ์

15 มิถุนายน 2563 ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  มอบหมายให้ นายบุญเย็น  โหว่สงคราม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ กรณีพิเศษ เพื่อติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  พร้อมนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  โดย นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการ ภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 – 5 , ผอ.สพม.เขต 25 หรือผู้แทน ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลไมลี ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

1907x858

1907x858

1907x858

1907x858

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/932/ผู้ตรวจราชการติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID 19.htm
เปิดชมแล้ว : 132 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร