สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ตลาดนัดวิชาการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ปีการศึกษา 2562
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 02 มีนาคม 2563 โดยประชาสัมพันธ์

จันทร์ที่ 2 มีนาคม  2563  ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดงานโครงการตลาดนัดวิชาการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 โดยมี       นางปุณิกา  กิตติภูมิ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ได้ศึกษาต่อจนจบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความความถนัด และความสนใจของตนเอง กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 45 โรงเรียน จำนวน 829 คน และนักเรียนทุกคนได้รับฟังและได้รับความรู้จากสถาบันอาชีวศึกษาสายอาชีพทั้งภาครัฐภาคเอกชน จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

1280x960

6000x4000

1280x960

6000x4000

1280x960

6000x4000

1280x960

1280x960

1280x960

1280x960

1280x960

1280x960

1280x960

6000x4000

6000x4000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/929/ตลาดนัดวิชาการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ปีการศึกษา 2562.htm
เปิดชมแล้ว : 497 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร