สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่สาม กุมภาพันธ์ 2563
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์  2563  ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยกลุ่มอำนวยการ เป็นเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม ประจำวันจันทร์ที่สาม เดือนกุมภาพันธ์  2563 ณ หน้าเสาธง อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/925/เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่สาม กุมภาพันธ์ 2563.htm
เปิดชมแล้ว : 301 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร