สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : พิธีงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ.2563
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 18 มกราคม 2563 โดยประชาสัมพันธ์

16 ม.ค.63  ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ.2563 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”  วัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ผลงานดีเด่น โดยมี      นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฯ มีผู้ร่วมงานจำนวน 2,000 คน ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/922/พิธีงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ.2563.htm
เปิดชมแล้ว : 195 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร