สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปี 2562
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 18 มกราคม 2563 โดยประชาสัมพันธ์

15 ม.ค.63  ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดประชุมเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงให้คณะกรรมการระดับสนามสอบ ศูนย์สอบ สพป.ขอนแก่น เขต 1 รับทราบข้อปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น  100 คน   ประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ ตัวแทนกรรมการกลาง  ตัวแทนกรรมการคุมสอบ และเจ้าหน้าที่ประสานงาน  จำนวน  20  สนามสอบ จาก 4 หน่วยงาน คือ  โรงเรียนสังกัด สพฐ. , สังกัดอุดมศึกษา, สังกัดพระปริยัติธรรม และศูนย์การศึกษาพิเศษ ณ  หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

6000x4000

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/921/ประชุมเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปี 2562.htm
เปิดชมแล้ว : 137 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร