สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ ๖
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ ๖ โดยมี ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๗๖๖ คน ประกอบด้วย ศึกษาธิการภาค ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลาอบรม วันที่ ๒๕ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในการนำไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/800/ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ ๖.htm
เปิดชมแล้ว : 214 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร