สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรม “คูนล้านดอกไปออกเสียงเลือกตั้ง ส.ส.”
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ ห้องมงกุฎเพชร ๑ ชั้น ๒ โรงแรมโฆษะขอนแก่น  ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง  (MOU) ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ และอีก ๔๗ หน่วยงาน (ฝ่ายหนึ่ง) กับ  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น โดย นายอภินันท์  จันทร์อุปละผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น (ฝ่ายหนึ่ง) ทั้งสองฝ่ายได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการช่วยเหลือ สนับสนุน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๕๖๒ ขึ้น และมี  ดร.สมศักดิ์  จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานและสักขีพยานในพิธี วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยเผยแพร่ไปยังกลุ่มเครือข่ายของหน่วยงาน และเพื่อเป็นการร่วมแรงร่วมใจผลึกกำลังช่วยเหลือสนับสนุนการรณรงค์การเลือกตั้ง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “คูนล้านดอก….ไปออกเสียงเลือกตั้ง ส.ส.” 

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/799/พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรม “คูนล้านดอกไปออกเสียงเลือกตั้ง ส.ส.”.htm
เปิดชมแล้ว : 197 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร