สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่หนึ่งเดือนธันวาคม
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 03 ธันวาคม 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ   และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ         ณ หน้าเสาธง อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/748/เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่หนึ่งเดือนธันวาคม.htm
เปิดชมแล้ว : 125 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร