สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : กลุ่มเครือข่ายบ้านฝางเหนือประขุมเสริมสร้างความเข้มแข็งคุณภาพการศึกษา
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 14 กันยายน 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

วันนี้(14 กันยายน 2561) ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาระบบและกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 8 บ้านฝางเหนือ โดยมี …นายสุนทร  เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในงานที่ต้องทำงานและรับผิดชอบต่อผลผลิตร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ครูวิชาการ หรือครูที่ทำหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/689/กลุ่มเครือข่ายบ้านฝางเหนือประขุมเสริมสร้างความเข้มแข็งคุณภาพการศึกษา.htm
เปิดชมแล้ว : 129 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร