สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง :  นิเทศสัญจร กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 06 กันยายน 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 5 กันยายน  2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, คณะศึกษานิเทศก์ ได้จัดทำโครงการนิเทศสัญจร ร่วมกับภาคีเครือข่ายคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ รวมทั้งการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียน โดยมี นายสนั่น  ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียน    บ้านแดงใหญ่ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 (ตำบลบ้านทุ่ม ตำบลแดงใหญ่ ตำบล    สาวะถี) และคณะผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็น สอบถาม เพื่อนำข้อมูลมาร่วมกันการวางแผนและพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการศึกษาเป็นลำดับต่อไป

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/685/ นิเทศสัญจร กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2.htm
เปิดชมแล้ว : 162 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร