สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการ “มอนเตสซอริ” ประเทศไทย 2018
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 27 สิงหาคม 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

27 ส.ค. 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดขอนแก่น (kice khonkaen International convention and exhibition Center) ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาวิชาการ “มอนเตสซอริ” ประเทศไทย 2018 : ปรับโฉมการศึกษาเพื่อโลกที่ยั่งยืน  โดยมี ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ การสัมมนาครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู และผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบมอนเตสซอริ และเพื่อขยายผลการจัดการศึกษารูปแบบมอนเตสซอริไปสู่ภูมิภาค และช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Education Hub ของภูมิภาคด้วยความสนับสนุนเต็มรูปแบบจากรัฐบาล ในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานสัมมนาวิชาการฯ พร้อมมอบนโยบายและปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางการจัดการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0” พร้อมด้วย ดร.พงษ์ศักดิ์. ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น, ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1,  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 – 5 ,คณะผู้บริหารสถานศึกษา ขอนแก่น เขต 1-5 , สพม.25 , ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีและร่วมสัมมนาจำนวน 2,000 คน 

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/684/สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการ “มอนเตสซอริ” ประเทศไทย 2018.htm
เปิดชมแล้ว : 270 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร