สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : สพป.ขอนแก่น เขต 1 อบรมพัฒนาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 10 สิงหาคม 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

10 สค. 61 ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษรูปแบบเรียนรวม กับบทบาทหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม โดยมี ดร.วิเศษ  พลอาจทัน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1       กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนรวมได้เข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน และนักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถภาพด้านการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสม ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา รวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มเป้าหมาย คือ พี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม จำนวน 63 คน จาก 63 โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต1  วิทยากร นายคธาวุธ  อักษร บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น และ นายวราวุธ  ปัทถาพงศ์  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ระยะเวลาอบรม 1 วัน ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์  สพป.ขอนแก่น เขต 1

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/677/สพป.ขอนแก่น เขต 1 อบรมพัฒนาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ.htm
เปิดชมแล้ว : 203 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร