สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : พิธีลงนาม MOU โรงเรียนคู่พัฒนาสองเขตพื้นที่การศึกษา
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 09 สิงหาคม 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

8 สค.61 ณ ห้องประชุมแกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดี รีสอร์ต แอนด์ โฮเทล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือเป็นคู่พัฒนาทางวิชาการ ระหว่าง  ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กับ นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต วัตถุประสงค์ เพื่อการให้ความเห็นชอบกับความร่วมมือร่วมกันในการดำเนินการสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือกัน เป็นคู่พัฒนาดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ กระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพที่หลากหลาย และมีการใช้แหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา การวิจัย การอบรม การประชุมสัมมนาและการศึกษาดูงาน โดยมี คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ทั้งสองเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมเป็นพยานและเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว 

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

2480x3508

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/675/พิธีลงนาม MOU โรงเรียนคู่พัฒนาสองเขตพื้นที่การศึกษา.htm
เปิดชมแล้ว : 133 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร