สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหิน
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 11 กรกฎาคม 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

10 ก.ค.2561 ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พร้อมด้วย นางสุมัทนา  แก้วจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน, นางณิชชารีย์  ตั้งวานิชพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหิน เพื่อมอบนโยบายและยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา, การดูแลรักษาห้องสมุดให้น่าอยู่, การวางแผนการสอนวิเคราะห์หลักสูตรการเรียนการสอนปกติ, การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงของโรงเรียน, โครงการอาหารกลางวัน, การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน การแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการครูไม่ครบชั้น และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายรัฐภูมิ  อินทรมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน, ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายคุณภาพที่ 3,  ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหิน ให้การต้อนรับ และร่วมกันสะท้อนปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป ณ โรงเรียนบ้านหนองหิน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

533x800

800x533

800x533

800x533

533x800

800x533

800x533

800x533

800x533

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/650/ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหิน.htm
เปิดชมแล้ว : 154 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร