สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนกู่
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 04 กรกฎาคม 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

3 กรกฎาคม 2561 ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนกู่ เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการ การแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร) โดยมี นางณัฐพร ภูทองเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกู่, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้สะท้อนปัญหา และร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขต่อไป ณ โรงเรียนบ้านโนนกู่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1040x693

1040x693

1040x693

1040x693

1040x693

1040x693

1040x693

1040x693

1040x693

1040x693

1040x693

1040x693

1040x693

1040x693

1040x693

1040x693

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/648/ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนกู่.htm
เปิดชมแล้ว : 152 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร