สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : โครงการข่ายพัฒนานักเรียนแกนนำขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 09 มิถุนายน 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

9  มิถุนายน 2561  ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายพัฒนาโรงเรียนแกนนำขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม โดยมี นายสุพจน์  กองทุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นเป็นโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่อง 1 ใน 4 ของประเทศ ได้รับรางวัลจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา “โครงการค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรมระดับประเทศ” จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวรกิรคุณ ร่วมกับ สำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรมในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้อง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมีความรับผิดชอบต่อสังคม เสริมสร้างศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำในการเป็นวิทยากรขับเคลื่อนให้มีคุณภาพ และเป็นโรงเรียนต้นแบบต่อไป ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น จำนวน 57 คน วิทยากรและงบประมาณ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง นำโดย นายรังสฤษฏิ์  โยมศรีเคน ผู้ปฏิบัติงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะระยะเวลาการเข้าค่ายอบรม วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิก อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

1024x768

768x1024

1024x768

1024x768

1024x768

768x1024

1024x768

1024x768

768x1024

1024x768

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/636/โครงการข่ายพัฒนานักเรียนแกนนำขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม.htm
เปิดชมแล้ว : 236 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร