สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 5 ประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 2561
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 09 มิถุนายน 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

8  มิถุนายน 2561  ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 5 (แก่งน้ำต้อน) โดยมี…นายพูนศักดิ์  อินหาดกรวด ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 5 (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง) กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 5 จำนวน 249 คน จาก 23  โรงเรียน วัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มเครือข่ายฯ ทราบถึงแผนงานและโครงการที่จะดำเนินการร่วมกัน และเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/635/กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 5 ประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 2561.htm
เปิดชมแล้ว : 287 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร