สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : งานปฐมนิเทศและรับผ้าป่าจากศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองหิน
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 16 พฤษภาคม 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

16 พฤษภาคม 2561  ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  เป็นประธานงานวันปฐมนิเทศและรับเงินผ้าป่าจากศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองหิน โดยมี นายรัฐภูมิ  อินทรมณี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับทราบถึงนโยบาย กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ เข้าใจได้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อแสดงผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลผลิตของครู และนักเรียน รวมทั้งผลการพัฒนาความเคลื่อนไหวของโรงเรียน และมีศิษย์เก่าจากโรงเรียนบ้านหนองหิน ได้มอบเงินสด จำนวน 109,420 (หนึ่งแสนเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาท), เครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์การศึกษา ไว้ให้โรงเรียนบ้านหนองหินไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป มีคณะผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มที่ 3,  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองหิน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/627/งานปฐมนิเทศและรับผ้าป่าจากศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองหิน.htm
เปิดชมแล้ว : 169 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร