สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : มอบนโยบายครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 16 พฤษภาคม 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

15 พฤษภาคม 2561 ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมจำนวน 152 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารโรงเรียน 5 คน, ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 147 คน โดยมี ดร.อภิชาติ  นาเลาห์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบวิสัยทัศน์ นโยบาย ของโรงเรียนเพื่อวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมโดยเกิดความเข้าใจตรงกัน มีการรับรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ณ ห้องประชุมบัวเหนือน้ำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/625/มอบนโยบายครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน.htm
เปิดชมแล้ว : 140 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร