สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : อบรมการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ โรงเรียนนำร่อง
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 03 เมษายน 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

3  เมษายน 2561 ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนำร่อง  โดยมี ดร.ศิริกุล นามศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน และนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 100 คน จากโรงเรียนนำร่อง 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น โรงเรียนสนามบิน โรงเรียนหนองตูมหนอง งูเหลือม และโรงเรียนบ้านสะอาด ระยะเวลาอบรม ระหว่างวันที่ 3– 5 เมษายน 2561  ณ หอประชุม 72 ปี   ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/612/อบรมการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ โรงเรียนนำร่อง.htm
เปิดชมแล้ว : 376 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร