เมื่อ [29 มิถุนายน 2562 เวลา22:09:30]

ข้อมูลพื้นฐาน ->  01 โครงสร้างขององค์กร
ปีการศึกษา 2562

 
ดาวน์โหลด คลิกโครงสร้างการบริหารล่าสุด.pdfที่นี่

2).

ดูขนาดภาพจริง
ดูข้อมูลได้ที่ :  http://kkzone1.go.th/download/kk1_structure_2562.pdf
 
 

คู่มือการกรอก ITA