GIS เส้นทางไปโรงเรียน

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

กระดานข่าว

E-Office สพฐ.
 
ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ รองผอ.เขต

นายเสด็จ ทะยะราช
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสมคิด  เมืองสอนผอ.กลุ่มอำนวยการ089 619 7299
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายไพโรจน์ กุลวงศ์ผอ. โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา0811378441
เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:bemler84@hotmail.com
การบริหารงานบุคคลอิเล็คทรอนิกส์
ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

2560 |2559 | 2558 | 2557
TEPE Online
TEPE Online
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
jack_it82@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558
ข้อมูลสารสนเทศ 2558

คู่มือ การควบคุมภายใน
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี 2558
PDF | PPTX
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Ni
Admin Login
 คุณใช้เว็บบราวเซอร์ตัวใดท่องเว็บ
Thunder Bird
โครม Crome
โอเปร่า Opera
ไฟฟอกซ์ Firefox
ไออี Internet Explorer(IE)
 

http://esan67.sillapa.net/

ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่

อ่านข่าวทั้งหมด

ดำเนินการค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน
5976 ที่ ศธ 04025 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือราชการ
เมื่อ 20 ต.ค. 2560 เวลา:16:07:14
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
173
5975 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
เมื่อ 20 ต.ค. 2560 เวลา:09:30:13
กลุ่มบริหารงานบุคคล
281
5974 มาตรการป้องกันอัคคีภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 19 ต.ค. 2560 เวลา:17:53:51
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
106
5973 แจ้งข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
เมื่อ 19 ต.ค. 2560 เวลา:09:14:53
กลุ่มบริหารงานบุคคล
358
5970 การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2560
เมื่อ 18 ต.ค. 2560 เวลา:11:23:15
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
345
5969 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อ 18 ต.ค. 2560 เวลา:10:32:36
กลุ่มอำนวยการ
255
5968 การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูัสู่สากล โครงการย่อยพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียน ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
เมื่อ 18 ต.ค. 2560 เวลา:09:21:11
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
156
5967 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เมื่อ 18 ต.ค. 2560 เวลา:08:29:56
กลุ่มอำนวยการ
154
5966 จัดสรรเอกสารชุด "เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน"
เมื่อ 17 ต.ค. 2560 เวลา:15:37:27
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
260
5965 รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เมื่อ 17 ต.ค. 2560 เวลา:14:31:27
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
278
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...http://esan67.sillapa.net/sp-kkn1/


PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | PAGE4
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ข้อมูลย้อนหลังดูได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เดิม

ประชุมยกร่างประกาศฯว่าด้วยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 53 ครั้ง
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560 เวลา11:12:11โครงการเสริมสร้างคุณชีวิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 163 ครั้ง
เมื่อ 06 ตุลาคม 2560 เวลา16:53:59อบรมคณิตศาสตร์ด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาของนักเรียน

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 174 ครั้ง
เมื่อ 05 ตุลาคม 2560 เวลา14:38:56ชาว สพป.ขอนแก่น เขต 1 ต้อนรับ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 คนใหม่

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 289 ครั้ง
เมื่อ 04 ตุลาคม 2560 เวลา16:08:46กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 113 ครั้ง
เมื่อ 02 ตุลาคม 2560 เวลา11:56:53พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 179 ครั้ง
เมื่อ 02 ตุลาคม 2560 เวลา11:49:15สพฐ. – เอพีฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 259 ครั้ง
เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 เวลา15:57:53โครงการค่ายทักษะชีวิต ป้องกันปัญหายาเสพติด “ปัญหาเด็กไทย หยุดยั้งภัยยาเสพติด ด้วยหลักปฏิบัติธรรม”

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 228 ครั้ง
เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 เวลา15:54:19ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2560

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 346 ครั้ง
เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 เวลา15:03:05อบรมการใช้สื่อการสอนคำศัพท์ประโยคพื้นฐาน ประจำปี 2560

โดย :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
เปิดดู: 264 ครั้ง
เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 เวลา14:50:53เพิ่มใหม่ | อ่านข่าวทั้งหมด...    < มกราคม 2559เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 จ.หนองคาย | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 66
ตรวจสอบการชำระเงิน ชพค. ชพส.
พิกัดร.ร.
เพิ่มใหม่   นำข่าวไปติดที่เว็บไซต์หน่วยงานของตน
12-10-2017-14-46-56_567316743.jpg
 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่1/2560
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 13 ครั้ง
เมื่อ 12 ตุลาคม 2560 เวลา14:46:57

05-10-2017-14-28-42_1722976570.JPG
 กีฬาภายในโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
โดย :โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
เปิดดู: 56 ครั้ง
เมื่อ 05 ตุลาคม 2560 เวลา14:28:42

02-10-2017-14-36-44_267254374.jpg
 หมอลำสินไซน้อยสาวะถีไป กทม.
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 101 ครั้ง
เมื่อ 02 ตุลาคม 2560 เวลา14:36:44

30-09-2017-11-30-02_280772093.jpg
 กิจกรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการป้องปรามภัยจากยาเสพติด ร.ร.บ้านวังโพน
โดย :ร.ร.บ้านวังโพน
เปิดดู: 78 ครั้ง
เมื่อ 30 กันยายน 2560 เวลา11:30:02

30-09-2017-10-39-35_497781162.jpg
 เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
โดย :แก่นเท่าพัฒนศึกษา
เปิดดู: 75 ครั้ง
เมื่อ 30 กันยายน 2560 เวลา10:39:35

24-09-2017-14-35-18_649904477.jpg
 โครงการมหกรรมสุขภาพ2560
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 106 ครั้ง
เมื่อ 24 กันยายน 2560 เวลา14:35:18

24-09-2017-14-18-51_718329731.jpg
 สาวะถีศึกษา ป.6 /2560 ศึกษาแหล่งเรียนรู้
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 113 ครั้ง
เมื่อ 24 กันยายน 2560 เวลา14:18:51

24-09-2017-14-13-03_836283836.jpg
 เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนสาวะถี
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 120 ครั้ง
เมื่อ 24 กันยายน 2560 เวลา14:13:03

03-09-2017-11-07-57_1949253762.jpg
 สาวะถีอบรมการใช้พลังงานและการจัดการขยะ
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 280 ครั้ง
เมื่อ 03 กันยายน 2560 เวลา11:07:57

01-09-2017-10-36-57_233032618.jpg
 สาวะถีกีฬาประชาชนปี 2560
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 285 ครั้ง
เมื่อ 01 กันยายน 2560 เวลา10:36:57

01-09-2017-10-33-41_32738208.jpg
 สาวะถีเรียนรู้นอกสถานที่ปี 2560
โดย :บ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 291 ครั้ง
เมื่อ 01 กันยายน 2560 เวลา10:33:41

22-08-2017-15-31-55_190186302.jpg
 สาวะถีสานสัมพันธ์วรรณกรรมไทย-ลาว ครั้งที่ 4
โดย :โรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เปิดดู: 358 ครั้ง
เมื่อ 22 สิงหาคม 2560 เวลา15:31:55

เพิ่มใหม่ |    อ่านข่าวทั้งหมด... <มีนาคม 2559 ...
 
การจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย
บูรณาการ (ประถม / มัธยม)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม / มัธยม)
การศึกษาพิเศษ

พัฒนาครู
วางแผนการสอน
การใช้ไอซีที
การสร้างความเป็นพลเมือง
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
คุณภาพชีวิตครู
ศึกษานิเทศก์
นักศึกษาครู,ครูใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย(หลักภาษา) (ประถม / มัธยม)
คณิตศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
วิทยาศาสตร์ (ประถม / มัธยม)
ภาษาต่างประเทศ (ประถม / มัธยม)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประถม / มัธยม)
ศิลปะ (ประถม / มัธยม)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม / มัธยม)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ประถม / มัธยม)

บริหารการศึกษา
บริหารโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
ผู้ปกครองและชุมชน
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ
รายการแนะนำ
ครูมืออาชีพ
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Teachers Network
ลูกศิษย์คิดถึงครู
ครูพบกูรู
กล้าคิด กล้าทำ
Teach & Tech
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู (คำแนะนำในการประยุกต์ใช้)
โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ผังรายการ
สถานีโทรทัศน์ครู
ครูมืออาชีพ (ทีวีไทย)
IPTV (โทรทัศน์ครู)

เครือข่ายครู
ข่าวสารเครือข่าย
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายโรงเรียนนำร่องโทรทัศน์ครู


เว็บระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จ.สุรินทร์ | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ครั้งที่ 65
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2560 DMC 2017

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้