สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎรฺ์รังสรรค์
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 06 มีนาคม 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 มีนาคม 2561 ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พร้อมด้วย นายวราวุธ  ปัทถาพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อมอบนโยบาย 13 ข้อ 6 ยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา, การดูแลห้องสมุดให้สะอาดน่าอยู่ และการวางแผนการสอนและการวิเคราะห์หลักสูตรเรียนปกติ กับการเรียนการสอนแบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ให้ตรงกับสภาพเป็นจริงของนักเรียน โดยมี ว่าที่ รต.มานพ  อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์, คณะผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพกลุ่มที่ 9 (ฝางใต้), คณะครูโรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ ให้การต้อนรับ และรับทราบนโยบายของท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ไปดำเนินการตามนโยบายต่อไป  

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/575/ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎรฺ์รังสรรค์.htm
เปิดชมแล้ว : 263 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร