สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมจัดทำการวิเคราะห์ความสอดคล้องของงานในหน้าที่
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 03 มีนาคม 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 มีนาคม 2561 ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประชุมจัดทำการวิเคราะห์ความสอดคล้องของงานในหน้าที่ของบุคลากรในสำนักงาน ซึ่งประกอบด้วย การดำเนินงานที่สอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัด ตามกลยุทธ์ สพฐ. , มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา, มาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ, การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

เปิดชมแล้ว : 116 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร