สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ศึกษาดูงาน “ศาสตร์พระราชา” โรงเรียนบ้านป่าคลอก
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 03 มีนาคม 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบุคลากรในสำนักงาน ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการเรียนการสอน “ศาสตร์พระราชา” สู่สถานศึกษา โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการปฏิบัติ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการการสอน และสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาปลูกฝังลงสู่นักเรียนอย่างยั่งยืน โดยมี นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต, นายเกษมวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าคลอก ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต

(สามารถดาวโหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  facebook : Moddang chai และ Line : บุคลากร สพป.เขต 1)

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/568/ศึกษาดูงาน “ศาสตร์พระราชา” โรงเรียนบ้านป่าคลอก.htm
เปิดชมแล้ว : 217 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร