สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ค่ายคณิต สร้างนักคิดสู่ศตวรรษที่ 21
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 01 มีนาคม 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายคณิต สร้างนักคิดสู่ศตวรรษที่ 21ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายไวยาภรณ์  ยะนะโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นวังหิน ในนามคณะกรรมการดำเนินงานจัดค่ายคณิตศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา    เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับ  ผู้เข้าร่วมเข้ากิจกรรม ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น, โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ, โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ไชย, โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา, โรงเรียนบ้านบึงฉิม และนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนเขวา  รวมทั้งหมดจำนวน 198 คน วัตถุประสงค์         เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สามารถให้นักเรียนรู้จักคิด แก้ปัญหาและการนำความรู้ไปใช้ และเพื่อฝึกทักษะทางสังคมให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/567/ค่ายคณิต สร้างนักคิดสู่ศตวรรษที่ 21 .htm
เปิดชมแล้ว : 238 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร