สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ค่ายคณิต สร้างนักคิดสู่ศตวรรษที่ 21
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 01 มีนาคม 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายคณิต สร้างนักคิดสู่ศตวรรษที่ 21ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายไวยาภรณ์  ยะนะโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นวังหิน ในนามคณะกรรมการดำเนินงานจัดค่ายคณิตศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา    เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับ  ผู้เข้าร่วมเข้ากิจกรรม ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น, โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ, โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ไชย, โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา, โรงเรียนบ้านบึงฉิม และนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนเขวา  รวมทั้งหมดจำนวน 198 คน วัตถุประสงค์         เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สามารถให้นักเรียนรู้จักคิด แก้ปัญหาและการนำความรู้ไปใช้ และเพื่อฝึกทักษะทางสังคมให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

เปิดชมแล้ว : 74 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร